fbpx

Анализа на владините уредби со законска сила донесени за време на вонредна состојба – потенцијални ризици од корупција на национално и локално ниво

Анализа на владините уредби со законска сила донесени за време на вонредна состојба – потенцијални ризици од корупција на национално и локално ниво

Анализата е спроведена како активност во акцијата „Антикорупциски политики и ризици во време на вонредна состојба“ во рамки на проектот „Граѓански организации и медиуми против корупција – Коалиција за нулта толеранција“, поддржан од Европската Унија, спроведуван од Транспарентност Македонија и

МОНИТОРИНГ НА ДИСКУРСОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ КАНДИДАТИ КАКО ФАКТОР ЗА ГРАДЕЊЕ ПОЗИТИВЕН МИР

МОНИТОРИНГ НА ДИСКУРСОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ КАНДИДАТИ КАКО ФАКТОР ЗА ГРАДЕЊЕ ПОЗИТИВЕН МИР

Предмет на ова истражување е политичкиот дискурс, т.е. лексиката која се користи како став за време на претседателската кампања во 2019 година од страна на претседателските кандидати, во корелација со факторите за развој на позитивен мир.

СООБРАЌАЈНО-БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА НА ПАТИШТАТА ВО МАКЕДОНИЈА

Во Македонија, секоја година во периодот 2008-2017 година, во просек се случувале по 4.141 сообраќајна несреќа во коja имало загинати, потешко и/или полесно повредени лица (во кои не се опфатени сообраќајните несреќи со материјална штета). Притоа, животот го губеле во просек 158 лица, а потешко и полесно биле повредени по 6.285 лица.