fbpx

Предмет на ова истражување е политичкиот дискурс, т.е. лексиката која се користи како став за време на претседателската кампања во 2019 година од страна на претседателските кандидати, во корелација со факторите за развој на позитивен мир.

МОНИТОРИНГ НА ДИСКУРСОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ КАНДИДАТИ КАКО ФАКТОР ЗА ГРАДЕЊЕ ПОЗИТИВЕН МИР